Bel ons Email ons
Nederlands | English

Privacy statement Mar Recruitment

Mar Recruitment & Coaching respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Gebruik persoonsgegevens

Mar Recruitment & Coaching verwerkt persoonsgegevens van contacten die gebruik maken van de diensten van onze organisatie en/of omdat deze ons ter hand gesteld zijn via het contact-formulier op de website. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie voor een aantal doelen: om een kandidaat in contact te brengen met de opdrachtgever voor een specifieke openstaande positie, dan wel in onze database te houden voor een mogelijk passende opdracht in de toekomst. In alle gevallen wordt u hierover vooraf geïnformeerd en zullen uw gegevens eerst dan worden gedeeld met opdrachtgevers en organisaties na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaartermijn

Mar Recruitment & Coaching bewaart uw persoonsgegevens enkel om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten alle tijden kan ons worden verzocht de gegevens te verwijderen, waarna hieraan zo spoedig mogelijk gevolg zal worden gegeven.

 

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Mar Recruitment & Coaching bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties waarvan onze organisatie gebruik maakt worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onheus gebruik.

 

Derde partijen

Mar Recruitment & Coaching schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor dienstverleners op gebied van kantoorautomatisering, opslag van gegevens. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor de betreffende reden en het is hen niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

 

Algemeen

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Om Google Analytics correct te laten werken zijn cookies nodig; verder maakt onze website geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Indien u een relatie heeft met onze organisatie heeft u op verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet (meer) wilt worden benaderd door onze organisatie, door dit te melden bij navolgend emailadres: info@marrecruitment.nl

Kies een baan waarvan je houdt,

en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken.

Confucius

Contact

Vragen? Neem contact met ons op.

 

T: +31 20 773 52 09

M: +31 6 52 41 23 80

Regus Amsterdam Teleport Towers

Kingsfordweg 151

1043 GR AMSTERDAM

Nederland