Bel ons Email ons

Solliciteer

Sales Manager sector Transport & Logistiek

Status: vervuld

Locatie: Amsterdam
Contactpersoon: Diana Martinez
E: info@marrecruitment.nl 

 

Bedrijfsprofiel - Sales Manager sector Transport & Logistiek

Onze klant is een zelfstandig opererende Nederlandse dochteronderneming van een wereldwijde financiële instelling die diensten levert op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen in meer dan 50 landen. De onderneming maakt deel uit van de divisie Wholesale Banking en biedt oplossingen aan op het vlak van financiële en operationele leasing en commercial finance. Met vestigingen in 15 landen, behoort de onderneming tot de 5 grootste leasebedrijven in Europa. Onze klant heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en heeft 2500 werknemers die klanten bedienen in verschillende branches.

Onze klant heeft uitgebreide asset en sector kennis van o.a. bussen, grafische apparatuur, grondverzet- en agrarische machines, ICT, kranen en afvalverwerkingmachines, trucks & trailers, vastgoed en gezondheidszorg. Het vendor finance team specialiseert zich bovendien in het opzetten en managen van vendor finance programma’s. In 2008 realiseerde onze klant een significante groei en verhoogde haar marktaandeel in zowel asset als vendor finance.

 

Functie omschrijving - Sales Manager sector Transport & Logistiek

Mar Recruitment Solutions is nu verzocht om te bemiddelen in de rekrutering van een Sales Manager sector Transport & Logistiek. De Sales Manager maakt deel uit van de afdeling Sales en rapporteert direct aan de Sales Directeur. De Sales Manager geeft leiding aan een team van Asset Specialisten (14 FTE’s) binnen de sector Transport en Logistiek. Daarnaast zal hij/zij zelf optreden als strategisch klanteigenaar ten behoeve van een aantal grote en strategische relaties binnen het team.
De Sales Manager zal de Asset Specialisten managen ten einde de Business Bank en Corporate Clients te ondersteunen bij het realiseren van de Lease doelstellingen. Daarnaast opereert het bedrijf vanuit haar specialisme rechtstreeks in de markt. De Sales Manager zal in deze hoedanigheid als boegbeeld van de organisatie fungeren in de sector Transport en Logistiek.

Vanuit de sector is de Sales Manager verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de commerciële doelstellingen van de organisatie. Nauwe samenwerking met en advisering aan de Adviseurs Lease én relatiemanagement spelen hierin een belangrijke rol. De
Sales Manager draagt bij aan de inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling van de Asset Teams. Hij/zij signaleert trends in de markt en speelt daarop in met aangepast beleid of met nieuwe asset specialisaties.

 

KERNTAKEN

De volgende resultaatgebieden zijn gedefinieerd:

Organisatie en (sturing) verkoop

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen, afstemmen en (laten) goedkeuren van het Sectorbudget voor Lease binnen het kader van het vigerende marketing- en verkoopbeleid van de organisatie.
 • Is eindverantwoordelijkheid voor alle commerciële en operationele zaken m.b.t. Lease binnen de Sector.
 • Vertaalt de verkoopdoelstellingen van de organisatie naar de individuele doelstellingen van de Asset Specialisten.
 • Is verantwoordelijk voor de planning en de bewaking van de voortgang van de individuele verkoopdoelstellingen.
 • Initieert en implementeert commerciële acties op basis van verkoopbeleid, MTP, Sectorplan, marktontwikkelingen en ter beschikking staande ondersteunende middelen.
 • Is ambassadeur/boegbeeld voor het leaseproduct in zijn Sector. Legt en onderhoudt in dit kader contacten met de verantwoordelijke Managers en Principals binnen Business Banking alsmede Corporate Clients om marktbewerking resp. de invulling van de bedieningsconcepten (bloemmodel) nader te concretiseren.
 • Functioneert actief in de matrixorganisatie met betrekking tot de Regio’s/Districten, waarbij de locale invulling wordt afgestemd op het centraal vastgestelde Asset beleid.
 • Heeft zelf een klantverantwoordelijkheid bij enkele strategische en grote lease relaties.

 

HR Management, begeleiding en coaching

 

 • Geeft direct leiding aan de Asset Specialisten. Voert het personeelsbeleid en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting van het Sector Team.
 • Is verantwoordelijk voor werving en selectie van nieuwe Teamleden in samenwerking met recruitment, waarbij de Sales Directeur uiteindelijk benoemt.
 • Realiseert door regelmatig persoonlijk contact (vertrouwensrelatie) met de LA, AM ers, Asset Specialisten en de betrokken bankkantoren de juiste team- en individuele spirit en betrokkenheid om van daaruit de gewenste resultaten te behalen.
 • Deelt zijn kennis van de leaseproducten en –structuren met de teams en zorgt voor een adequaat opleidingsplan. Met name door zijn persoonlijke kennis en ervaring in het leasevak fungeert hij als vraagbaak voor de meer complexe gevallen.
 • Coacht de teams en zorgt voor begeleiding en ontwikkeling (o.a. door het samen opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen).

 

Beleidsvoering

 • Is mede verantwoordelijk voor het bepalen en vaststellen van het te voeren beleid in samenspraak met de andere Sales MT leden evenals de overige disciplines binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en richt de organisatie zodanig in en optimaliseert werkprocessen zodanig dat de werkzaamheden optimaal verricht kunnen worden.
 • Stelt jaarlijks aan de hand van de gedefinieerde verkoopdoelstellingen de teambegroting op en bewaakt de gefiatteerde budgetten.

 

Communicatie en netwerken

 

 • De Sales Manager vervult een belangrijke rol in het communicatieproces van lease richting zowel de Business Bank als het Corporate Clients kanaal. Daarnaast vervult hij/zij ook een brugfunctie in de omgekeerde richting, waarbij kansen en opportunities in de markt gesignaleerd en adequaat ingevuld worden.
 • Bevordert door gezamenlijke activiteiten (incl. sociale settings) het (collectieve) teamgevoel.
 • Neemt op verzoek (en eigen initiatief) deel aan projecten en platformoverleggen binnen de organisatie en de groep.
 • Draagt zorg voor een goed in- en extern netwerk binnen de Lease organisatie en binnen en buiten de Bank ten behoeve van een optimale uitoefening van de functie en ter bevordering van acquisitiemogelijkheden.
 • Draagt zorg voor een goede communicatie/afstemming met de decentrale Sales organisatie alsmede de andere disciplines binnen organisatie en de Holding in de vorm van vergaderingen, werkbesprekingen en/of ander bilateraal overleg. 

 

Functie eisen - Sales Manager sector Transport & Logistiek

 

 • Leeftijd vanaf 35 jaar (niet limitatief)
 • Talen Nederlands en Engels, vloeiend in woord en geschrift.
 • Opleiding HBO/Academisch werk- en denkniveau
 • Wij zoeken een proactieve en dynamische persoonlijkheid met minimaal 5 tot 8 jaren relevante ervaring als een allround financieel professional met kennis van de leasemarkt en leidinggevende ervaring. Heeft bij voorkeur een ruim netwerk binnen de sector Transport en Logistiek.

 

Renumeratie - Sales Manager sector Transport & Logistiek

Er wordt een volledig en aantrekkelijk remuneratiepakket geboden voor een uitstekend gekwalificeerde kandidaat m/v.

 
   « Article overview

Kies een baan waarvan je houdt,

en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken.

Confucius

Contact

Vragen? Neem contact met ons op.

 

T: +31 20 773 52 09

M: +31 6 52 41 23 80

Regus Amsterdam Teleport Towers

Kingsfordweg 151

1043 GR AMSTERDAM

Nederland