Bel ons Email ons

Solliciteer

Production Supervisor

Status: vervuld

Locatie: België, Sint-Truiden
Contactpersoon: Diana Martinez
E: info@marrecruitment.nl 

 

Bedrijfsprofiel - Production Supervisor

Onze klant is wereldwijd één van de grootste ontwikkel-, productie- en verkooporganisaties van hoogtechnologische producten voor de auto-industrie: wegligging- en uitlaatsystemen en –producten, die verkocht worden onder wereldwijde merknamen. De organisatie is gevestigd in Illinois, USA, heeft wereldwijd meer dan 19.000 werknemers en bezit meer dan 100 fabrieken in 22 landen. Ze leveren aan aan verschillende OEMs en aan de aftermarket.

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in België, waar de belangrijkste Europese fabriek en ook het ontwikkelcentrum gevestigd zijn. Zij onderzoeken en ontwikkellen een alomvattend assortiment van schokdempers die tot de betrouwbaarste en veiligste op de markt behoren.

 

Functie omschrijving - Production Supervisor

Mar Recruitment Solutions is nu verzocht om voor de plant in Sint-Truiden te bemiddelen in de rekrutering van een Production Supervisor. Hij * rapporteert rechtstreeks aan de Productiemanager en houdt toezicht op en verzekert dagelijks de productie van schokdempers en hun onderdelen, dit in de diverse fasen en aspecten van het productieproces. Hiertoe handelt de supervisor volgens voorgeschreven normen inzake kwaliteit, kwantiteit en kosten en maakt daarbij optimaal gebruik van alle ter beschikking gestelde middelen inzake personeel, machines en uitrusting. Tevens zorgt hij er mee voor dat dit alles kan gebeuren in veilige omstandigheden in een veilige omgeving. Hij is mede verantwoordelijk voor de realisatie van de afdelingsdoelstellingen op gebied van veiligheid, orde en netheid, output en efficiëntie, kwaliteit, materiaal en onderdelen in proces.

 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Hij verzekert de nodige dagelijkse personeelsbezetting, rekening houdend met de loonklasse, opleiding, training (on the job) en zorgt voor herschikkingen in geval van afwezigheden en pannes. Hij neemt actief deel aan de introductie en het inwerken van nieuwe personeelsleden in zijn afdeling;
 • Zowel tijdens als na de proefperiode adviseert, verwijst, begeleidt en motiveert hij zijn personeel in alle aangelegenheden die met de werkactiviteiten verband houden;
 • Hij zorgt voor tijdige en correcte opvolging en beoordelingsgesprekken van zijn personeel en neemt, in samenspraak met de personeelsdienst en volgens bestaande richtlijnen disciplinaire maatregelen waar nodig;
 • Hij bemiddelt bij conflicten in zijn afdeling en betrekt hierbij of informeert hierover, indien nodig, zijn rechtstreekse chefs en personeelsdienst;
 • Hij ziet toe op een veilige en milieubewuste manier van werken neemt actie indien nodig o.a. door het voeren van veiligheidsgesprekken in zijn afdeling en onderzoek van arbeidsongevallen. Hij stimuleert en controleert orde en netheid in zijn afdeling, kent basisbegrippen van EHBO en de procedures bij brandalarm;
 • Hij doet richtlijnen opstellen inzake zuiverheid van de afdeling, de uitrusting en de gereedschappenen doet deze richtlijnen toepassen;
 • Hij is actief betrokken bij de introductie van nieuwe producten en/of machines in zijn afdeling. Hij voert trial runs uit en geeft feedback ter verbetering van design van schocks, materiaal keuze en methode van bouwen en machinekeuze;
 • Hij doet follow-up op de afdelingsdoelstellingen en zorgt voor de nodige communicatie hierover in zijn afdeling;
 • Hij ziet erop toe dat de kwalititeitsvoorschriften worden toegepast en werkt samen met de kwaliteitsdienst om de processen te verbeteren en desgevallend correctieve acties te nemen. Hij is actief betrokken bij het TVM programma en werkt mee aan de realisatie van waste elimination projecten en andere verbeteringsprojecten in zijn afdeling;
 • (TVM: Total Valuable Management)
 • Hij participeert in teambuildingsessies van management en supervisors en brigadiers;
 • Hij verwittigt zijn rechtstreekse supervisor ivm potentiële problemen (bv. tekorten, onvoldoende personeel, mogelijke kwaliteitsproblemen, bottlenecks);
 • Hij bereidt de dagelijkse productie voor aan de hand van de aan hem beschikbaar gestelde middelen en gegevens zoals line schedules, computerprogramma’s, BOM, productiestandaards, voorgeschreven werkmethoden, enz. Hij bekijkt het juiste werktempo, organiseert een efficiënte werkverdeling en regelt de materiaalflow in zijn afdeling op basis van zijn kennis van de productflow en productmix binnen zijn departement;
  (BOM: Bill Of Materials)
 • Hij controleert de kwalitatieve en kwantitatieve bevoorrading van onderdelen, neemt hierin actie indien nodig en werkt hieromtrent samen met de logistieke afdelingen en de kwaliteitsdienst. Hij doet controle en identificatie van de stock van onderdelen en van shocks in proces en neemt actie ingeval van probleem. Schroot of afgekeurde shocks/onderdelen dienen te worden geïdentificeerd en op de juiste wijze te worden afgevoerd. Hij organiseert sorteringwerken
 • Hij zorgt voor een correcte rapportering van de cijfers gedurende of bij het einde van de shift (productie, scrap, shop, floor, …) en verzekert op alle vlak een vlotte shiftovergave of shiftopstart;
 • Hij werkt mee aan preventieve onderhoudsmaatregelen, communiceert correct en tijdig onderhoudspannes en maakt zo nodig en in samenspraak met zijn rechtstreekse chef, de nodige tijd vrij voor onderhoudsactiviteiten. Hij zorgt ervoor dat TPM taken uitgevoerd worden. Hij bepaalt en beoordeelt de oorzaken van lijnstilstanden, de opvang (hoe en waar) van niet-registraties bv. inzake oorzaak, tijdstip, tijdsduur, enz… en bepaalt (volgens welke procedure) welke handgereedschappen moeten hersteld worden. Hij kent de gevolgen voor zijn eigen afdeling van breakdowns in andere afdelingen. Hij zoekt alternatieven ingeval van pannes. Hij bepaalt of de assistentie van de crash ploeg noodzakelijk is en roept deze op. Hij instrueert de arbeiders over de plaats van reserve uitrusting en wat kan gebruikt worden in dringende gevallen;
 • Hij kent de mogelijkheden van de shop-floor en andere computersystemen in zijn afdeling en maakt hierbij optimaal gebruik van, ondermeer voor productieplanningactiviteiten;
 • In samenspraak met planning doet hij follow-up van ICY parts;
 • Hij ziet toe op budget(overschrijdingen) en op het nakomen van de vooropgestelde kostendoeleinden. Zo nodig neemt hij actie bv. door het verwezenlijken van methodeverbeteringen of signalering van verkeerd gebruik en/of beschadiging van materiaal, bestelling van juiste hoeveelheden niet-productiemateriaal/kleine gereedschappen.

 

Functie eisen - Production Supervisor

 • Leeftijd: 35 tot 45 jaar oud (niet limitatief).
 • Talen: uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal (en vertrouwd zijn met de technische terminologie in deze taal)
 • Opleiding: (Industrieel) Ingenieur
 • Ervaring: Meerdere jaren ervaring in manufacturing als Production Supervisor bij voorkeur in een automotive omgeving en met voldoende leidinggevende ervaring.
 • Naast een uitstekende technische kennis en ervaring (ingenieur) zijn vooral de persoonlijke eigenschappen en skills erg belangrijk. De Production Supervisor heeft een voorbeeldfunctie. Hij is een uitstekende people manager, een resultaatgerichte en gedreven zelfstarter die tussen de mensen staat en die mede vorm kan geven aan de nieuwe cultuur van Tenneco. Toont initiatief en heeft de constante wil om te verbeteren (Continuous improvement).

 

Renumeratie - Production Supervisor

Er wordt een volledig en aantrekkelijk remuneratiepakket geboden voor een uitstekend gekwalificeerde kandidaat m/v.

 
   « Article overview

Kies een baan waarvan je houdt,

en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken.

Confucius

Contact

Vragen? Neem contact met ons op.

 

T: +31 20 773 52 09

M: +31 6 52 41 23 80

Regus Amsterdam Teleport Towers

Kingsfordweg 151

1043 GR AMSTERDAM

Nederland